HOPE, DAVID-….AND THE SEA(CD-TOURBO 0067/BITE IT PROMOTION)

Han är beskriven som singer/songwriter i releasebladet och det är väl kanske inte en fel beskrivning. Han kommer från Irland efter vad jag förstår men det låter inte som Jonny Logan om man säger så. Han har kanske en röst som mer påminner om Van Morrison blandat med Tom Waits och det gör att den här skivan har en känsla som jag gillar. Hope ger mig hopp om man säger så och det är en trevlig liten plastbit för det finns mycket känsla i den rösten. Man får lite av folkmusikkänsla i några av låtarna och det lyfter skivan ännu mer. Titellåten är en låt som berör mig riktigt mycket och gillar ni ganska lugn musik med mycket känsla men då menar jag inte smörig pop utan en ganska akustisk musik med rockkänsla om ni fattar vad jag menar. Jag älskar titellåten, Whiskey morning och Vendetta och jag blir berörd som sagt och det på ett helt annat sätt än jag kanske blir av ren rockmusik….kolla in om ni gillar vad ni läser för då kommer ni att älska det ni hör! 25/11-2022


*******

HOPE, DAVID-….AND THE SEA(CD-TOURBO 0067/BITE IT PROMOTION)

 

He is described as a singer/songwriter in the release sheet and that may not be a wrong description. He's from Ireland from what I understand but it doesn't sound like Jonny Logan if you say so. He might have a voice more reminiscent of Van Morrison mixed with Tom Waits and that makes this record have a feel that I like. Hope gives me hope if you say so and it's a nice little piece of plastic because there's a lot of emotion in that voice. You get a bit of a folk music feel in some of the songs and it lifts the record even more. The title song is a song that touches me really much and you like pretty calm music with a lot of feeling but I don't mean greasy pop but a pretty acoustic music with a rock feel if you get what I mean. I love the title song, Whiskey morning and Vendetta and I get touched as I said and it in a completely different way than I might get from pure rock music....check out if you like what you read because then you will love what you hear! 25/11-2022