HONNINGBARNA-VOLDELIG LYD(LP+DIGITAL/NYE BLANKE)

 

Honningbarna är ett klart intressant band , det kan man ju inte förneka. Har tyvärr inte haft förmånen att se dem live men de ska tydligen vara något extra efter vad jag förstår. På skiva är de riktigt bra också och deras halvgalna punk är verkligen medryckande och jag tror säkert att det inte är några problem för er som gillar stökig punk att ta till er norsksjungande Honningbarna och verkligen tycka att det är bra! För det är det ju och det går inte argumentera emot detta. Bara nio låtar tyvärr så det är en kort skiva men det klart med det tempot de har kanske det är tur för man kanske inte orkar med mer. Lite som Bob Hund skulle sjunga på norska och vara ännu punkigare än de är nu…det är den enda beskrivning jag kan ge er som aldrig hört Honningbarna. 4/12-2017


*******

HONNINGBARNA-VOLDELIG LYD(LP+DIGITAL/NYE BLANKE)

Honningbarna are a clearly interesting band, you can not deny that. Unfortunately, I have not had the privilege of seeing them live, but they should obviously be something extra as I understand. On record they are really good too and their halfmad punk is really compelling and I think that there are no problems for anyone who likes punk punk to catch your Norwegian-singing Honningbarna and really like it! For that it is, and it is not possible to argue against this. Only nine songs unfortunately, it's a short record but it's clear at the pace they may be, because you may not be able to cope with more. Little like Bob Hund would sing in Norwegian  and be even more punkful than they are now ... that's the only description I can give to you who never heard Honningbarna. 4/12-2017