HOLY TERROR-TOTAL TERROR(4CD 1DVD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Denna box har jag bara lyssnat på på nätet så någon DVD har jag inte sett till ännu….4 Cd som innehåller deras album Terror And Submission 1987, Mind Wars 1988, El Revengo 2006, Live Terror 2006 samlas alltså med en DVD med live och annat stuff. Det låter i mångt och mycket riktigt bra och det är sådan där thrash som jag gillar även om jag självklart gillar studioskivorna bäst så är det alltid kul att lyssna till hur grupper klarar av det live och det gör gruppen bra! Jag skulle väl kunna skriva om varje skiva men jag tycker nog att den här gruppen går att sammanfatta med att det är en riktigt intressant grupp. Jag hade aldrig hört talas om gruppen innan men nu är jag i och för sig inte så insatt i metallens värld men thrash grupper har jag alltid tycket varit intressant och Holy Terror kommer att få mer utrymme hemma hos mig i alla fall om det blir tillfälle till det. Kanske inte thrash som Metallica och lika snabbt men det finns goda tendenser till riktigt bra metal många gånger och det tycker jag att Holy Terror utnyttjar till fulla. 31/8-2017


******

HOLY TERROR-TOTAL TERROR(4CD 1DVD-DISSONANCE RECORDS)

This box I have just listened to online so some DVD I have not seen yet ... .4 CDs containing their albums Terror And Submission 1987, Mind Wars 1988, El Revengo 2006, Live Terror 2006, is collected with a DVD with live and other stuff. It sounds a lot of really good and that's this sort of thrash I like, of course I like the studio's best, but it's always fun to listen to how groups manage it live and that makes the group good! I would be able to write about every disc, but I think this group can be summarized as being a really interesting group. I had never heard of the group before but now I'm not so familiar with the world of metal but thrash groups I've always been interesting in and Holy Terror will have more space at my house, at least if there is an opportunity to that. Maybe not thrash like Metallica and just as fast, but there are good tendencies to really good metal many times and I think Holy Terror exploits that to the fullest. 31/8-2017