HOLY CURSE-WEAR YOUR FRICKEN SEATBELT(2 CD OFF THE HIP) En dubbel CD med denna franska grupp….28 låtar och en del covers också Stooges, New Christs, Deviants och så vidare. I och med coverlåtarna så förstår man ganska fort vad det handlar om för sorts musik…riktigt bra garagepunk eller vad man skall kalla det och här är en grupp som sätter melodierna i första rummet. Trots att det är så pass många låtar så blir det aldrig tjatigt att lyssna till samma grupp. Godfathers, Saints, Crazyhead, Flesh For Lulu osv är grupper från 80-talet som jag tänker på när gruppen sätter igång sin musik.(SJU) 14/2-07

HOLY CURSE-WEAR YOUR FRICKEN SEATBELT(2 CD OFF THE HIP) A double CD with this French group…28 songs and a whole lot of covers also as Stooges, New Christs, Deviants and so on. And if you look at the coversongs you can really fast understand what type of music they play…..really good garagepunk or what to call it and here´s a group which puts the melodies in the first place. And even if it´s so many songs on the record it never become boring to listen to them. Godfathers, Saints, Crazyhead, Flesh For Lulu and so on is groups from the 80´s which I think of when the group put´s on their music.(SEVEN) 14/2-07
HOLY CURSE-PROMO 2006(MINI-CD) Några låtar från samlingar och splitsingeln med Johnny Casino´s Easy Action. Det skiljer sig väl inte nämnvärt det de gör på denna skiva om man jämför med dubbelCD.n ovan. Bra rock n roll punk med mycket distade gitarrer och influenser både från Stooges och MC5. PÅ Future now har de Deniz Tek med på gitarr och bakgrundssång…stort. Let´s go Surfin är en låt som skiljer sig lite från de andra låtarna.(SJU) 14/2-07 HOLY CURSE-PROMO 2006(MINI-CD) Some songs from different compilations and splitsingles with Johnny Casino´s easy Action. It´s not much apart from the songs on the double CD. Good rock n roll punk with much distorted guitars and influences both from Stooges and MC5. On Future now does Deniz Tek play guitar and sing backgroundvocals.  ….big! Let´s go Surfin is a song which is a little bit different if you compare with the other songs.(SEVEN) 14/2-07