HIRAKI-STUMPLING THROUGH THE WALLS(CD-NEFARIOUS INDUSTRIES/BITE IT PROMOTION)

 

Dansk grupp med tre medlemmar. De ska tydligen spela synthpunk…vad det nu är? En galen inledning. Det är mycket aggressivt och låter inte alls på det sättet jag hade trott. Mer industriell musik än synthpunk inledningsvis och jag tanker nästan mer på Crass än jag tanker på Depeche Mode om man säger så. Då menar jag Crass när de kör lite mer udda och inte de rakare punklåtarna. Hiraki är en riktigt intressant grupp och jag gillar de mer än jag någonsin trodde först men är väldigt positivt överaskad över deras noisepunk eller vad jag ska kalla det. Synth skulle jag nog inte vilja blanda in i beskrivningen av deras musik. Tidiga Birthday Party är en annan grupp jag skulle vilja nämna som en trolig influens…kan jag tänka mig. I vilket fall skitsamma vilka det later som utan mer att det låter och de tre medlemmarna låter mycket och bra! 8/4-2021


*******

HIRAKI-STUMPLING THROUGH THE WALLS(CD-NEFARIOUS INDUSTRIES/BITE IT PROMOTION)

Danish group with three members. They are apparently going to play synthpunk… what is it then? A crazy introduction. It's very aggressive and does not sound at all the way I had thought. More industrial music than synthpunk initially and I think almost more about Crass than I think about Depeche Mode if you say so. Then I mean Crass when they do a little more odd and not the straighter punk songs. Hiraki are a really interesting group and I like them more than I ever thought at first but am very positively surprised by their noisepunk or what should I call it. I probably would not want to mix synth in the description of their music. Early Birthday Party is another group I would like to mention as a likely influence… I can imagine. In any case, it's shitty what it sounds like without more that it sounds and the three members sound very much and good! 8/4-2021