HIPPIECRITZ-DON´T MIND TROUBLE(CD-METAL VOMIT RECORDS MVR 04)

Tyckte nästan först att detta var psychobilly men efter hand blir det mer och mer skramlig punk som Hippiecritz ger oss musikaliskt och det är en ganska trevlig skiva att sätta tänderna i efter ett tag. Det är ganska snabb låtar med mycket melodier och ett ljud som är ganska ovanlig för det låter inte så mycket som det gör om andra band. Men som sagt jag gillar deras tempo och det gör att det hela bli väldigt punkigt på något sätt och ljudet gör det ännu mer så. Jag tycker mig höra Misfits ibland också tillsammans med andra tidiga amerikanska punkband. 24/2-2015

*******

HIPPIECRITZ-DON´T MIND TROUBLE(CD-METAL VOMIT RECORDS MVR 04)

Almost thought first that this was psychobilly but gradually becomes more and more clattering punk Hippiecritz gives us musically and it's a pretty nice album to sink your teeth into after a while. It's pretty fast songs with much melodies and a sound that is quite unusual for it does not sound so much like it does on other bands. But as I said I like their pace and that makes it all be very punky in any way and the sound makes it even more so. I think I hear Misfits sometimes along with other early American punk bands. 24/2-2015

HIPPECRITZ-BAND TOGETHER(MINI-CD-MENTAL VOMIT RECORD MVR 06)

Hippiecritz kör på i samma tempo med sin ganska “ljus” producerade punkrock och det är ganska kul att höra den måste jag säga. För på samma gång så blir det ganska tufft och snabbt i några av låtarna. De fem låtarna håller ihop riktigt bra men i Hard Rock Zombies får de nästan in lite country i sin musik och det är ju också ganska fräckt faktiskt och Hippiecritz är en grupp som gillar att förvåna kan jag tänka mig..Så om ni vill ha musik som ändå är ganska vanlig men ändå vill ha överraskningar så kanske Hippiecritz hade varit nåt för er. 24/2-2015

*******

HIPPECRITZ-BAND TOGETHER(MINI-CD-MENTAL VOMIT RECORD MVR 06)

Hippiecritz running at the same pace with its rather "light" produced punk rock and it's quite fun to hear it, I must say. For at the same time, it becomes quite tough and fast in some of the songs. The five songs hold together really well but at the Hard Rock Zombies, they almost into some country in their music and it's also pretty nifty indeed and Hippiecritz is a group that likes to amaze I can think of…so if you want music which is still quite common but still want surprises so maybe Hippiecritz had been something for you. 24/2-2015