HILJAISET KADUT-ONNELLISTEN KAUPUNKI(KASSETT-STUPIDO RECORDS TWIN 277)

Det är inte så ofta jag får kassetter och framförallt inte från skivbolag. Men här har Hiljaiset Kadut släppt en tiolåtars kassett med finsksjungen punkmusik. Det är nästan slöseri att denna skiva bara kommer bara på kassett för deras snabba, snärtiga powerpunk skulle verkligen ”behöva” komma ut på vinyl eller CD. En låt som Kussi kerrosta har så mycket bra punk i sig så man blir nästan rörd. Tänker lite på tidiga Buzzcocks på samma gång som de sjunger på finska. Att de sjunger på finska stärker bara upplevelsen av denna grupp tycker jag! Mycket melodier, attityd och framförallt snabba bra punkpoplåtar med lätt distade gitarrer ger mig en riktigt trevlig stund runt 25 minuter. Jag skulle nog bli väldigt glad om mer upptäckte denna grupp för de har verkligen fog i sin musik för att bli ett riktigt stort band! Jag ger de ett högt betyg och hade kanske fått ännu högra om det varit på ett annat format. För tyvärr vet jag att jag inte kommer att lyssna på kassetter så ofta. Men denna ska få chansen många gånger…var så säkra! 21/3-2024


********

HILJAISET KADUT-ONNELLISTEN KAUPUNKI(KASSETT-STUPIDO RECORDS TWIN 277)

It's not so often I get cassettes and especially not from record labels. But here Hiljaiset Kadut have released a ten-song cassette with Finnish-sung punk music. It ́s almost a waste that this record only comes on cassette because their fast, snappy powerpunk would really "need" to come out on vinyl or CD. A song like Kussi kerrosta have so much good punk in it so you almost get touched. I think a little about early Buzzcocks in the same time as they sing in Finnish. The fact that they sing in Finnish only strengthens the experience of this group, I think! Much melodies, attitude and above all fast good punkpopsongs with slightly distorted guitars gives me a really nice time around 25 minutes. I would probably be very happy if more people discovered this group because they have really good reason in their music to become a really big band! I give them a high rating and might have gotten even higher if it had been on a different format. Because unfortunately I know that I won't listen to cassettes that often. But this one will get the chance many times... Be so sure! 21/3-2024