HIGHTOWER-SURE FINE WHATEVER(CD-KNIVES OUT RE CORDS )

Ganska svårt att se vilken musikstil som Hightower skulle spela men det uppdagas ganska snabbt när man sätter på skivan. Det är ganska snabbspelad emoaktig hardcore eller vad man skall kalla det. För sångaren är lite lätt desperat som sångare "ska" vara men de har ändå en popnerv i sin ganska tuffa musik. Lite som ett straightedgeband skulle spela pop skulle jag kunna tänka mig. Jag är ju inte expert på det området musikaliskt men det är egentligen slitsamma för det handlar om bra musik och det är väl det viktiga egentligen. Jag tror nog att detta kan tillfredsställa ganska många musikaliska genres när det gäller fans för det tas hejvilt från olika områden tycker jag och både metal, pop, punk, indie och hardcore plus emo finns i deras musik tycker jag. Så det är en trevlig liten skiva detta och helt klart en skiva som kommer att spelas många gånger här hemma i alla fall. 28/4-2015

*******

HIGHTOWER-SURE FINE WHATEVER(CD- KNIVES OUT RE CORDS)

Pretty hard to see which musical style that Hightower would play but it discovered pretty quickly when you put on the disc. It is quite fast played emostyled hardcore or what to call it. For the singer is lightly desperate singer "should" be, but they still have a popnerve in their pretty tough music. A bit like a straightedge band would play pop, I could imagine. I'm not an expert in the field of music but it's really strenuous for it is about good music and that's what really important. I think that this can satisfy quite a number of musical genres when it comes to fans of the wildly taken from different areas, I think, and both metal, pop, punk, indie and hardcore plus emo in their music, I think. So it's a nice little record of this and clearly a disc that will be played many times here at home, anyway. 28/4-2015