HIGH ON FIRE-BLESSED BLACK WINGS(CD-RELAPSE /BORDER) Wow, det här var rått. Skivan är gjord som att den har 90 låtar men varje låt börjar på 1 , 11 , 21 osv fram till 91. Discharge. Motörhead, Entombed, Slayer, Metallica , Venom är några av banden jag tänker på när jag hör skivan. Ni förstår att det är hårdrock vi snackar om eller i alla fall hård rock. Snabbt som fan går det och man bara njuter när man hör deras välljudande sound.  Men det är inte bara ös för ösets skulle utan det känns som om de har tänkt efter innan de öste på. Ni som gillar något av banden jag räknade upp kan bara göra en sak, det är att rusa och köpa skivan, så det så!(SJU) 17/2-05

HIGH ON FIRE-BLESSED BLACK WINGS(CD-RELAPSE /BORDER) Wow this was raw. The record is done so it have 90 songs but every song begins on song 1,11,21 and so on foreward to 91. Discharge. Motörhead, Entombed, Slayer, Metallica , Venom is some of the bands I think about when I hear the record. You can understand that is hardrock we talk about or hard rock maybe. Fast as hell and you only enjoy it when you hear it. But it´s not only fast music just because of the fact that you must have fast music and it´s a thought behind the fast music it feels like. You who like some of the above bands can only do one thing, it´s to run and buy the record, at once.(SEVEN) 17/2-05

HIGH ON FIRE-SURROUNDED BY THIEVES(CD-RELAPSE RR 6529/EVIL BITCH 666) Omgiven av tjuvar och hemska varelser på framsidan. Musiken är ganska hemsk också kan man tycka. Ganska traditionell heavy metal fast på ett lite tuffare sätt. Relapse brukar ju borga för att det är tuff musik man får och det är inget undantag när det gäller High on Fire för deras ganska släpiga musik påminner både om Black Sabbath och någon death metal grupp och blanda detta med stonerrock så känns det som en ganska rimlig beskrivning.  Så här på fredag eftermiddag rensar det huvudet bra och nu skall jag hem och vila upp mig efter denna vecka och denna tuffa utmaning som High on Fire gav mig.(SEX) 7/2-03

HIGH ON FIRE-SURROUNDED BY THIEVES(CD-RELAPSE RR 6529/EVIL BITCH 666)Surrounded by thieves and terrible creatures on the cover. The music is really horrible too you can think. Really traditional heavy metal but in a tougher way. Relapse are we used to get hard music from and there´s nothing but hard this time either because their rather lazy music reminds me both of Black Sabbath, death metal and something stonerrockthing and it´s feels like a fair description of the group. So on this friday afternoon this cleanse my head really good and now I must home and rest after this week and this hard challenge I got from High on Fire.(SIX) 7/2-03