HIGHER-ON FIRE(CD-EPITAPH 6838-2/SKIVA) Vad har hänt med Epitaph? Förr visste man vad man fick och det var kanske tråkigt men inledningen på denna skivan gör att man tror att de har tagit till sig ett pojkband eller liknande.  Besvikelsen är stor när man lyssnar med invanda Epitaph-öron på detta även om Insurance? har en liten del av låten som jag gillar men annars är det bedrövlig pop på den låten. När skivan rullar på i min CD-spelare så blir jag mer nöjd hela tiden men det är kanske vanan och det kanske är det att man inte tänker på att det är Epitah. Njutbar emoliknande musik.(SEX) 16/3-07

HIGHER-ON FIRE(CD-EPITAPH 6838-2/SKIVA)  What have happened with Epitaph? Before you knew what you get and that was maybe a little bit boring but the intro on this record makes us think if they have got a boyband on their label. The disappointment is big when you listen with Epitaph-ears even if Insurance? have a little bit of the songs which is OK but otherwise it´s really bad pop on that song. When the record goes on in my CD-player so am I more satisfied after a while but it´s maybe so that I´m getting more used to the music when you don´t think this is Epitaph. Enjoyable emosimilar music.(SIX) 16/3-07