HESPERIAN-BREATHING THROUGH CLENCHED TEETH(MINI-CD)

När man tittar på omslaget så vet man egentligen inte alls vad detta skall bli. Det kan likaväl bli Marillion-liknande, klassisk musik etc samtidigt som det kan bli tuffare saker. Det blir tuffare saker och Hesperian spelar någon slags hardcore måste jag nog kalla det och de gör det på ett väldigt bra sätt för det är tungt som bara den och en sångare som verkligen skriker ut sin desperation på ett ypperligt sätt. Bara fem låtar på skivan men det känns ändå som om det räcker ganska bra för att visa att de har riktigt bra klass på sin musik. Jag skulle i vilket fall vilja ha en fullängdare med gruppen och på det sättet verkligen kolla in deras styrka som band. Men vill ni ha tuffa sånger och desperat sång så kolla in Hesperian. 10/2-2015

*******

HESPERIAN-BREATHING THROUGH CLENCHED TEETH(MINI-CD)

When you look at the cover, you know you are not really what this should be. It may well be Marillion-like, classical music, etc while it may be tougher stuff. It gets tougher things and Hesperian playing some kind of hardcore I'll have to call it and they do it in a very good way for it is heavy like crazy and a singer that really screams out her desperation in a great way. Only five songs on the album but it still feels as if there is sufficient pretty good to show that they have really good grade on their music. I would in any case like to have a full album with the group and that way really check out their strength as a band. But do you want tough songs and desperate vocals so check out Hesperian. 10/2-2015