HERSCHER-PURSUIT(MINI-CD)

Ingen aning vad detta är för sorts grupp men det verkar som om det bara är två i gruppen. Jag hade sorterat in denna skiva på tuff metal och det kanske det är men det tas så mycket från andra musikstilar också på skivan. Det är ganska tungt malande som är grejen för denna grupp och industrimetal kanske man skulle benämna det men det kanske är svårt att sätta in gruppen i ett speciellt fack tror jag. Som sagt maler de ner det mesta i sin väg och skulle man komma i vägen för detta blir man nog platt som en pannkaka. Kanske inte musik man orkar lyssna på varje dag men som avslutning på dagen så känns den ganska meditativ i allt sitt malande och i sin tyngd. Men som sagt genrebestämning vågar jag mig inte på. Kolla in själva och lyssna och ha en egen uppfattning istället. 26/1-2015

******

HERSCHER-PURSUIT(MINI-CD)

No idea what this is kind of group but it seems as if there are only two in the group. I had sorted out this record as tough metal and maybe it is, but it is so different from other music also on the disc. It is quite heavy grinding the thing for this group and industrial metal perhaps one would call it but it might be difficult to put the group into a special genre I think. That said grinds down the most in his way and would get in the way of this will be enough flat as a pancake. Maybe not the music they wished to listen to every day but as an ending record in the day so it feels quite meditative in all its chomping and its weight. But as I said genre determination I dare not. Check out themselves and listening and have your own opinion instead. 26/1-2015