HERE LIES MAN-NO GROUND TO WALK UPON(CD-RIDING EASY)

 

Skivan kommer ut i mitten augusti men jag har fått förmånen att lyssna till den redan nu. Jag tycker nästan jag får lite Jethro Tull inledningsvis i Clad in silver som är en riktigt psykedelisk låt. Det är egentligen en ganska svårbeskrivbar musik och det vi kan säga är att det finns någon slags metal i bakgrunden men sedan vet jag inte riktigt. Det fortsätter på ett ganska psykedeliskt sätt och man känner sig nästan hög efter att ha lyssnat på skivan och måste nästan lägga mig ner. Men ganska fräckt är det men kanske inget för den ovane lyssnaren som tror att man ska få en hitskiva serverad. Kommer aldrig att lyckas att beskriva skivan så därför får vi nog låta det vara och säga att nii borde kolla in den om ni vill ha något lite mer annorlunda än ni är vana vid men ändå något som har anspelningar av hård musik. 26/6-2019


******

HERE LIES MAN-NO GROUND TO WALK UPON(CD-RIDING EASY)

The album comes out in mid-August but I have had the privilege to listen to it already now. I almost like to get some Jethro Tull initially in Clad in silver which is a really psychedelic song. It's really a pretty hard to describe music and what we can say is that there is some kind of metal in the background but then I don't really know. It continues in a rather psychedelic way and you almost feel high after listening to the record and almost have to lie down. But it's pretty cool, but maybe nothing for the over-the-top listener who thinks you should get a hit disc served. Will never succeed in describing the record so we probably have to let it be and say that you should check it out if you want something a little more different than you are used to but still something that has remaings of hard music. 26/6-2019