HENRY, JOE-THE GOSPEL ACCORDING TO WATER(CD-EARMUSIC 0214432EMU/PLAYGROUND)

 

Det enda jag vet om denne kille är att han gjort någon skiva med Billy Bragg som jag inte hört ännu. Men det bådar ju gott tycker jag eftersom jag gillar Bragg riktigt mycket. Väldigt lugn gitarrbaserad musik ’r vad Joe Henry spelar men det är ändå en viss nerv i hans musik och singer/songwriter är väl det perfekta utnämnandet för hans musik. Jag kan egentligen inte bestämma mig för hur hans sound är och vem jag kan jämföra med men jag kan tänka mig om man gillar Leonard Cohen, Jeff Buckley så gillar man Joe Henry. Jag kanske har fel där men jag tycker i alla fall att ni ska ge killen chans om ni hittar hans skivor eller spelar dem på Spotify och jag har precis slutit ögonen en stund till hans musik och det var en skön upplevelse…det må jag säga! 6/12-2019


******

HENRY, JOE-THE GOSPEL ACCORDING TO WATER(CD-EARMUSIC 0214432EMU/PLAYGROUND)

The only thing I know about this guy is that he made some record with Billy Bragg that I haven't heard yet. But I think it's good because I like Bragg a lot. Very quiet guitar-based music is what Joe Henry plays but there is a certain nerve in his music and the singer/songwriter is the perfect nomination for his music. I really can't decide what his sound is like and who I can compare to, but I can imagine if you like Leonard Cohen, Jeff Buckley then you like Joe Henry. I may be wrong there, but at least I think you should give the guy a chance if you find his records or play them on Spotify and I just closed my eyes to his music for a while and it was a nice experience ... I must say! 6/12-2019

HENRY, JOE-THRUM(CD-EAR MUSIC 0212262EMU/PLAYGROUND)

 

Jag vet inte riktigt var denne man har varit med i innan. Musikaliskt vet jag i alla fall ungefär var han ligger nu. Väldigt lugn musik och någonstans i fåran mellan indie och singer/songwritermusik skulle jag nog vilja säga. En perfekt start på en annars ganska sömnig dag måste jag säga. Ibland blir det nästan lite Tom Waits och ibland lite Leonard Cohen och jag kan tänka mig att både dessa gentlemän har varit en del av Joes liv och jag ska kanske inte säga att denna skiva kommer att rulla på tallriken eller i cd-spelaren varje dag men en helt Ok platta är det. 27/9-2017


******

HENRY, JOE-THRUM(CD-EAR MUSIC 0212262EMU/PLAYGROUND)

I do not really know where this man has been in before. Musically, at least I know where he is now. I would like to say it´s very quiet music and somewhere between Indie and Singer / songwriter music. A perfect start to another rather sleepy day, I have to say. Sometimes it's almost Tom Waits and sometimes it´s almost like Leonard Cohen and I can imagine that both of these gentlemen have been a part of Joes life and I may not say that this disc will roll on the player or in the CD player every day but a completely Ok record is it. 27/9-2017