HELLTONS-DEAD WRONG(MINI-CD NO ROUITINE RECORDS)

De fem låtarna som Helltons spelar här känns väldigt lekfulla måste jag säga och helt klart är det musik som inspirerats av många band. Jag tycker mig höra snällpunk på samma gång som jag hör Weezer och Pixies måste jag nog säga.  Så det är kul att lyssna till för den här typen av powerpunk gör mig riktigt glad och man vil bara sjunga med och det är väldigt svårt att sitta still framförallt till detta och varför skall man göra det när man kan hoppa runt som en galning men det kanske inte passar sig just nu. Så får ni chansen att lyssna på Helltons ganska snabba och lekfulla punkrock…ta den! 19/2-2015

*******

HELLTONS-DEAD WRONG(MINI-CD NO ROUITINE RECORDS)

The five songs that Hell's playing here feels very playful, I must say, and clearly there is music inspired by many bands. I think I hear kind punk at the same time that I hear Weezer and the Pixies have to say enough. So it's fun to listen to for this type of power punk makes me really happy and you vil just sing along and it's very difficult to sit still above all this and why should you do it when you can jump around like crazy but it may not fit right now. So you get the chance to listen to Helltons pretty quick and playful punk rock ... take it! 19/2-2015