HELLSONICS-DEMON QUEEN(CD-DRUNKABILLY RECORDS DBR 20034) Visst finns här spår av rockabilly men det är så mycket tuffare än andra psychobilly band till exempel. När man så får en tjej att sjunga detta så blir det riktigt ljuvligt även om musiken är ganska hård. Basisten jobbar på bra och att hans bassträngar inte brister är ett under. De gör en riktigt bra version av These boots are made for walking och i det stora hela är det en riktigt trevlig skiva och skall man göra psychobilly tycker jag att den skall låta på detta sättet ungefär. Lite tuffare än Meteors, lite mer punk än dem osv. (SJU) 7/2-09

HELLSONICS-DEMON QUEEN(CD-DRUNKABILLY RECORDS DBR 20034) Sure here it is traces from rockabilly but it's a lot tougher than other psychobillybands for example. When you get a girl on the vocals so is this really sweet even if the music is really hard. The bassist works fine and that his basstrings is in fine shape after this it's a wonder. They do a really good version of These Boots are made for walking and as a wholeness so is this a really good record and shall you do psychobilly so do I think that it should sound in this way. A little bit tougher than meteors, a little bit more punk than them and so on..(SEVEN) 7/2-09