HELL ON WHEELS-THERE IS A GENERATION OF HANDICAPPED PEOPLE TO CARRY ON(CD-NONS/MNW) Hell on Wheels har skrivits upp på en hel del håll har jag märkt. Det förstår jag för de har en stil som recensenter uppskattar och det hoppas jag att folk som köper skivor också ska göra. De är den felande länken mellan Bob Hund och Pixies på något underligt sätt. Men sångaren har en röst som ligger i Frank Blacks röstläge och det skall han ta som en komplimang tycker jag. Lekfulla låtar med roliga låttitlar som är långa och man förstår inte så mycket. Jag vill höra mer och mer av denna gruppen och de tretton låtarna räcker inte för mig egentligen(SJU) 8/5-01 HELL ON WHEELS-THERE IS A GENERATION OF HANDICAPPED PEOPLE TO CARRY ON(CD-NONS/MNW) Hell on Wheels have been written good about at many sites and sides I have noticed. I can understand that because they sound like a band that reviewers like. And I really hope that people who buys records will notice them too. They are the missing link between Bob Hund and Pixies I think and the singer sounds much like Frank Black in some of the songs. And I think he´s going to take that as a compliment. Very funny songs with funny titles and I really want to hera so much more than these 13 songs which are on this CD:(SEVEN)  8/5-01