HELL NATION ARMY-ANTHEMS FOR THE MISANTHROPIC(MINI-CD – HEAVY MEDICATION RECORDS HM 003)

 

Tyskar som sjunger på engelska….Tysk musik är nästan alltid bra och håller hög klass och HNA är inget undantag. Jag är glad att de sjunger på engelska med den här typen av musik faktiskt och det är inte ofta jag säger det om en tysk grupp. Men här får jag vibbar till våra svenska grupper som Sator, Backyard Babies etc och det är musik som jag älskar. Det enda som gör mig lite besviken på just denna skiva är att de bara har sex låtar för jag skulle vilja ha haft ett femtontal ungefär för att jag skulle vara riktigt nöjd. Det är snabb punkig rock n roll som är grejen för HNA och det är distat på ett sådant sätt som jag verkligen gillar och varför inte ge de en chans om ni aldrig hört dem för lyssnar ni inte på dem så har ni missat ett av Tysklands bästa punk rocknroll band. 9/11-2018


********

HELL NATION ARMY-ANTHEMS FOR THE MISANTHROPIC(MINI-CD – HEAVY MEDICATION RECORDS HM 003)

Germans singing in English .... German music is almost always good and holds high class and HNA is no exception. I'm glad that they are singing in English with this kind of music actually and that's not often I say it about a German group. But here I get vibes to our Swedish groups like Sator, Backyard Babies etc and it's music that I love. The only thing that makes me a little disappointed with this album is that they only have six songs because I would like to have had at least fifteen songs aand that I would be really satisfied. It's fast punky rock n roll that's the thing for HNA and it's distant in such a way that I really like and why not give them a chance if you never heard them because you do not listen to them so you've missed one of Germany's best punk rocknroll band. 9/11-2018

HELL NATION ARMY-SONGS FOR THE SICK(MINI-CD CORETEX HNA002)

 

Fem låtar med tysk punk på engelska ska bli intressant och ser man på bilden så är det killar som inte är i tjugoårsåldern om man säger så. Det är riktigt stökig punkrock med inslag av både Zeke och Agnostic Front och det som man tänker mest på att det går väldigt fort men de liksom en Formel 1 bil tar ut svingarna bra och håller sig på vägen om man säger så. Jag gillar de vassa gitarrerna som ackompanjeras av den tuffa sångaren och för en gångs skulle med ett tyskt band som sjunger på engelska så tycker jag nog att det passar bättre med engelska till detta än tyska. Synd att det inte är mer än 5 låtar på skivan men man får en riktigt bra bild ändå faktiskt att detta är ett av de mest intressanta punkbanden just nu! 14/10-2016


********

HELL NATION ARMY-SONGS FOR THE SICK(MINI-CD CORETEX HNA002)

Five songs with German punk in English will be interesting and you can see in the picture, it's guys who not are in their twenties, so to speak. It's really messy punk rock with elements of both Zeke and Agnostic Front, and what you think about most of it that it goes very fast but they like a Formula 1 car charge swings well and stays on the road, so to speak. I like the sharp guitars complemented by the tough singer and for once is it so that a German band that sings in English is good, because it fits better with this English than German. Too bad there are not more than five songs on the disc, but you get a really good picture anyway and fact is that this is one of the most interesting punk bands right now! 14/10-2016