HELL FIRE-MANIA(CD-RIDING EASY)

 

Detta är tydligen det tredje albumet med Hell Fire men deras första på Riding Easy efter vad jag förstår. Snabb thrash är vad som bjuds på denna skiva och det är riktigt bra tycker jag. Man drömmer sig tillbaka till den tidiga thrashen och det är ett sound som är ganska ”rent” och sången hörs riktigt bra! Det är som ni förstår ganska snabba låtar men som ni vet med den tidiga thrashen så tycker jag nog att det fanns en hel del punkinfluenser i musiken och jag tycker nog att det finn lite här också. Rätta mig om jag har fel. Visst ligger tonvikten vi metal och det spelas solo etc men jag tycker ändå att punknerven finns där någonstans.10 låtar är resultatet i slutändan och det är 40-50 minuters underhållning av det bättre slaget när det gäller denna typ av musik! Kommer att lyssnas på mer…var så säkra! 14/1-2019


*******

HELL FIRE-MANIA(CD-RIDING EASY)

This is apparently the third album with Hell Fire but their first on Riding Easy for what I understand. Fast thrash is what is offered on this album and it is really good I think. You dream yourself back to the early thrash and it is a sound that is quite "clean" and the vocals is really good! It's like you understand quite fast songs but as you know with the early thrash, I think there was a lot of punk influences in the music and I think that it can find a little here as well. Correct me if I'm wrong. Certainly the emphasis is on metal and it is played solo etc but I still think that the punk nerve is here somewhere.10 songs are the result in the end and it is 40-50 minutes of entertainment of the better kind when it comes to this type of music! Will listen to more ... be so sure! 14/1-2019