HELLANBACH-THE BIG H-THE HELLANBACH ANTHOLOGY(2 CD DISSONANCE RECORDS)

 

Den här gruppen huserade på 80-talet efter vad jag förstod i England och var med i början av NWOBHM och man hör u självklart att det var ett par år sedan som detta gjordes men det har hållit ganska bra i alla fall. En dubbel CD efter vad jag förstår och det är alltid kul med sådana här samlingar där man får det mesta eller ibland allt som en grupp gjort. Jag vet inte hur stora Hellanbach var på den tiden men jag tycker att de är värda att uppmärksammas och de kan säkert ha påverkat en del band i alla fall kan jag tänka mig. Musikaliskt då kan ni säkert tänka er på ett ungefär hur de lät, ta lite Saxon, Iron Maiden och den typen av metal som har mycket melodier och ofta en sångare som sjunger ganska bra och Hellanbach skapade inte något ny musikstil själva men de var i alla fall med då den engelska stilen bildades och den är ganska tidstypisk men bara för det är det inte dåligt utan jag kan uppskatta det och vill man man ha en komplett samling med engelsk NWOBHM så är detta ett givet köp! 16/2-2018


******

HELLANBACH-THE BIG H-THE HELLANBACH ANTHOLOGY(2 CD DISSONANCE RECORDS)

This group housed in the 80's, as I understood in England, and joined NWOBHM, and it is obvious that it was a couple of years ago as this was done, but it has been pretty good anyway. A double CD as I understand and it is always fun with such collections where you get the most or sometimes everything that a group has done. I do not know how big Hellanbach was at the time but I think they are worth paying attention to and they may certainly have affected some bands in any case, I can imagine. Musically, you can probably imagine how they sounded, take some Saxon, Iron Maiden and the kind of metal that has a lot of melodies and often a singer who sings pretty well and Hellanbach did not create any new music style themselves but they were in when the English style was formed and it's quite time-consuming but just because it's not bad, but I appreciate it and if you want a complete collection of English NWOBHM, this is a given purchase! 16/2-2018