HEED-THE CALL(CD-METAL HEAVEN 00021/TRIADA PROMOTION/BORDER) Visst det finns gränser för hur musik skall låta men Heed har inte förstått det. Skojade bara, svenska Heed spelar en typ av power metal som man nästan trodde var utdöd och jag har svårt att förklara hur den låter men någonstans mellan Europé och hårdare tongångar ligger Heed. Jag gillar ju mer när de tunga gitarrerna ligger på och man får en modernare feeling av deras musik. Imponerande musiker kan jag tycka även om det inte brukar imponera på mig något egentligen men här finns det gott om goda musiker. Sångaren sjunger riktigt bra förutom när han går upp för mycket i falsett.(SEX) 3/7-06

HEED-THE CALL(CD-METAL HEAVEN 00021/TRIADA PROMOTION/BORDER) Sure, there´s borders for how music should sound but Heed haven´t understand that. I was only joking, Swedish Heed plays a type of power metal which I almost thought it was stonedead and I have difficulties to explain how they sound but somewhere between Europe and harder acts. I like when the heavy guitars is on and you get a more modern sound with that. Impressing musicians can I think even if it doesn´t impress on me . The singer sings really good but not so good when he goes up too much in falsetto.  (SIX) 3/7-06