HEDNISKT AVFALL-FRIHETENS GRAV(MINI-CD-DARKCHARGE RECORDS)

 

4 låtar på 20 minuter och med låttitlar som Frihetens Grav, Bristningsgränsen, Far åt helvete och Ångest Attack låtar väl som om detta kan bli en hård upplevelse. Jag gillar trummorna i början av titellåten och när musiken och sången drar igång så går jag igång också. Det går snabbt som bara den i låten och jag trodde att det skulle vara lite långsammare musick med tanke på längden på låtarna. Men som tur är har de lite lugnare partier i låten för annars skulle trummisen då av hjärtattack. Bristningsgränsen är 6.12 lång och den startar lugnt men som tur är sätter den igång och det enda jag saknar på skivan är några mer låtar och texter. Far åt helvete går fort över eftersom den “bara” är 2,56 och när Ångest Attack drar igång så är jag riktigt på gång själv eftersom jag verkligen älskar den här typen av music med en sångare som “skriker” ut sin ångest och musiker som bara överfaller oss med tuff musik….ge oss mer!  25/3-2021


*******

HEDNISKT AVFALL-FRIHETENS GRAV(MINI-CD-DARKCHARGE RECORDS)

4 songs in 20 minutes and with song titles like Frihetens Grav, Bristningsgränsen, Far åt helvete and Ångest Attack songs well as if this can be a hard experience. I like the drums at the beginning of the title song and when the music and the song starts, I start too. It goes fast like just the one in the song and I thought it would be a little slower music considering the length of the songs. But luckily they have a little calmer parts in the song because otherwise the drummer would then have a heart attack. Bristningsgränsen is 6.12 long and it starts calmly but luckily it starts and the only thing I miss on the record are a few more songs and lyrics. Far åt helvete goes over quickly because it is "only" 2.56 and when ÅngestAttack starts I am really on my own because I really love this type of music with a singer who "screams" out his anxiety and musicians who just attacks us with tough music… .give us more! 25/3-2021