HEAVY METAL KIDS-HIT THE RIGHT BUTTON(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS/PLASTIC HEAD)

 

Jag hade någon gammal skiva med denna grupp men jag kommer inte ihåg hur de lät men jag vet att det inte riktigt var den traditionella hårdrocken utan att de hade lite mer i sin musik. Det märks med en gång vad jag menade här på deras skiva som kom ut 2003 och det är en ganska glammig, glad metalliknande musik som inte är helt fel. Mycket melodier, texter som hörs och snygga körer och jag tycker nog att deras rock som jag nog hellre vill kalla den är musik som i alla fall får mig ganska glad och jag sjunger med ganska fort i deras musik och en låt som Blow it Away är nästan mer en punklåt än hårdrockslåt och då känner jag mig nöjd. En kul och överraskande bra skiva! 5/1-2017


*******

HEAVY METAL KIDS-HIT THE RIGHT BUTTON(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS/PLASTIC HEAD)

I had an old album with this group, but I do not remember what they sounded like, but I know it was not really the traditional hard rock, but they had a little more in their music. You can tell right away what I meant here on their album that came out in 2003 and it is a rather glamorous, happy metal-like music that's not completely wrong. Very much melodies, lyrics that you hear and stylish choirs and I think that their rock that I think I would rather call it rockmusic anyway and it makes me quite happy, and I sing along quite fast in their music and a song as Blow it away is almost more like a punksong than a heavy metal song and then I feel satisfied. A fun and surprisingly good album! 5/1-2017