HEAVATAR-OPUS II-THE ANNIHILATION(CD-EAR MUSIC/PLAYGROUND)

 

En grupp som faktiskt är lite tuffare än jag hade trott och deras metal är ganska snabb ibland och det kanske inte är thrash men inslag finns både från thrash och power metal tycker jag nog. Med sång som är riktigt bra tycker jag så framställs denna grupp som ganska intressant men inget märkvärdigt om man säger så. Med det sistnämnda menar jag att de inte är annorlunda på något sätt men att de faktiskt ådrar sig mitt intresse på skivan och bara det är ju bra för det jag gillar mest på skivan är trumspelet och jag imponeras av denne trummis. Det kanske inte är något speciellt skulle en van trummis men för mig som inte kan ta en ton låter det fantastiskt att kunna spela på detta vis! 27/2-2018


******

HEAVATAR-OPUS II-THE ANNIHILATION(CD-EAR MUSIC/PLAYGROUND)

A group that is actually a bit tougher than I had thought and their metal is quite fast sometimes and it may not be thrash but elements are found from both thrash and power metal. With a vocals that's really good, I think this group is being produced as quite interesting but nothing remarkable if you say so. With the latter I mean that they are not different in any way but that they actually attract my interest in the record and just that is good because what I like most on the record is the drumplay and I'm impressed by this drummer. It may not be something special should maybe a drummer say but for me who can not do a tune it's great to be able to play this way! 27/2-2018