HEARTDROPS-EAST SIDE DRIVE(CD-MELTED MLT 012, 21-41 34TH AVENUE, SUITE 10 A,ASTORIA NY 11106,USA) Gruppen som ”kopierar” Social Distortion på ett ypperligt sätt och jag bara älskar gruppen. Heartdrops spelar punk på det viset som jag bara älskar för denna röst till denna ypperliga punkrock är bara så bra. Jag skulle kunna ösa superlativer över gruppen som förmedlar den råa goa känslan i punk till oss men jag vill hellre att ni investerar i detta(NIO)  27/3-00 HEARTDROPS-EAST SIDE DRIVE(CD-MELTED MLT 012, 21-41 34TH AVENUE, SUITE 10 A,ASTORIA NY 11106,USA) The group that "copy" Social Distortion in a fucking good way and I really love the group.. Heartdrops plays punk that I really love much depending on the singers voice. I can continue to say good things about this record but I want you to pay money to the group so thay can do more records, please buy this record(NINE) 27/3-00