HEADONS-HATET(CD-AMTY RECORDS AMTY 118)

Detta är en efterlängtad skiva och det är även så efter att jag lyssnat på den men tyvärr har ju det bli något fel på P.K. Konspiratören som avslutas tvärt efter en minut men den får vi lyssna mer på digitalt senare.  Annars tycker jag att Headons faktiskt blir tuffare och tuffare för varje skiva de ger ut. Titellåten är en av mina favoritlåtar på skivan och det är en låts om jag tror kommer att bli en allsångslåt. Hela skivan beskriver nog vad många känner idag nu när den brunblå regeringen har kommit till makten och texterna beskriver mycket saker som man kan vara förbannad på. Det är kanske typiska svenska punktexter men jag tycker nog att Headons är en grupp som har hittat en egen stil och de är svåra att sätta in i ett speciellt fack egentligen. Men att det är punk kan ingen ta ifrån dem för det är det verkligen. Riktigt många bra låtar som jag tror att alla punkare kommer att uppskatta mycket och Headons seglar upp till ett riktigt favoritband härhemma i alla fall. Alla vägar leder fel…superb låt. 30/12-2022

 

********

HEADONS-HATET(CD-AMTY RECORDS AMTY 118)

This is a long-awaited record and it is also so after I listened to it but unfortunately there has been something wrong with P.K. KOnspiratören which ends abruptly after a minute but we will have to listen more to it digitally later. Otherwise, I think the Headons actually get tougher and tougher with each record they release. The title song is one of my favorite songs on the record and it's a song if I think is going to be a sing-along song. The whole record probably describes what many people feel today now that the brown-blue government has come to power and the lyrics describe a lot of things that you can be amgry at. They may be typical Swedish punk lyrics but I think the Headons are probably a group that has found its own style and they are difficult to put into a special style really. But that it's punk, no one can take away from them because it really is. A lot of great songs that I think all punks will appreciate a lot and the Headons are sailing up to a real favorite band back home anyway. Alla vägar leder fel…superb song! 30/12-2022

HEADONS-EBBA BRUN/TA MIG HÄRIFRÅN(DIGITAL SINGEL)

Jag är inte mycket för eller rättare sagt jag brukar inte recensera digitala släpp men i och med att jag ska intervjua Headons så känner jag mig “tvungen”. Ebba Brun startar med en gitarrkaskad och sedan nästan låter det som sailin on med Bad Brains i början. Annars är det en riktigt tuff låt med ett typiskt Headons sound tycker jag. Kompakt, snabbt och med ändå lite speciellt sound. Jag hör inte riktigt texten men tror det är Ebba Busch det handlar om. Ta mig härifrån är en lite lugnare låt med mer melodier och det låter lovande inledningsvis. Här har till och med lite skatakter smygit sig in och det passar ypperligt in i låten. En riktigt trevlig punklåt som en blandning av Charta 77 och Rancid för att säga något. Kolla in! 22/6-2020

********

HEADONS-EBBA BRUN/TA MIG HÄRIFRÅN(DIGITAL SINGEL)

I am not much for or rather I do not usually review digital releases but as I am going to interview Headons I feel "forced". Ebba Brun starts with a guitar cascade and then almost sounds like Sailin on with Bad Brains in the beginning. Otherwise it's a really tough song with a typical Headons sound I think. Compact, fast and with a little special sound. I don't really hear the text but think it's about Ebba Busch. Ta mig härifrån is a slightly calmer song with more tunes and it sounds promising initially. Here, even a few skastyled music have crept in and it fits perfectly into the song. A really nice punk song as a mix of Charta 77 and Rancid to say something. Check it out! 22/6-2020

HEADONS-VI SKA ALDRIG BLI SOM DOM(SINGEL AMTY RECORDS)

Vi ska aldrig bli som dom är min nya favoritlåt bland svensksjungna punklåtar och jag kan tänka mig att den skulle kunna bli en svensk punkklassiker om det får gå några år. Visst finns det mycket från Ebba och KSMB men vad gör det när det är musik som man bara vill dansa loss och framförallt vill man sjunga med i låten…Baksidan med Aldrig se ner och 82 är också i samma klass och en fullängdare/Lp eller vad som helst måste vi ha nu och Headons på svenska seglar upp till något av det bästa punksverige kan erbjuda idag. 23/2-2015

********

HEADONS-VI SKA ALDRIG BLI SOM DOM(SINGEL AMTY RECORDS)

Vi ska aldrig bli som dom are my new favorite song among Swedish sung punk songs and I can imagine that it could become a Swedish punk classics if it gets going a few years. Certainly there are a lot of Ebba and KSMB but what makes it when it's music that you only want to loose yourself and above all want to sing along to the song ... Aldrig se ner and 82 are also in the same class and a full album / lp or what in any event, we must have now and Headons in Swedish sailing up to one of the best punk Sweden can offer today. 23/2-2015

HEADONS-PÅ SVENSKA(SINGEL-RAKT ÅT HELVETE RECORS RÅH 001)

Så bra det kan bli när man ändrar från engelska till svenska. Inte för att det var dåligt på engelska men det blir ett snäpp bättre när Headons här har valt att sjunga på svenska och det uppskattar jag mycket. Texterna blir så mycket mer levande på något sätt och det gäller att vara mer skärpt när man gör texterna och det känns det som om de verkligen har varit. De tre låtarna kör över mig på ett behagligt sätt och jag tror nog att jag sätter på skivan en gång till för bättre än så här blir knappast svensksjungen punk. 14/5-2013

********

HEADONS-PÅ SVENSKA(SINGEL-RAKT ÅT HELVETE RECORS RÅH 001)

As good as it gets when changing from English to Swedish. Not that it was bad in English, but it gets a cut when Headons here have chosen to sing in Swedish, and I appreciate that very much. The texts will be so much more alive somehow and you have to be more focused when doing the lyrics and it feels as if they really have been. The three songs running over me in a pleasant way, and I think I put the disc on again becuase better than this cannot almost swedishsinged punk be. 14/5-2013

HEADONS-THREEPOINTIVE(CD)

Någonstans läste jag att detta var lite gammal trött gubbpunk. Det borde ju passa mig eftersom jag är en gammal punkare. Jag kan verkligen inte hålla med för jag tycker att de här gubbarna spelar en riktigt livlig punkrock av gammalt snitt och om det är det som stör att det låter lite ”gammalt” så är det dennes problem som skrev om gubbpunk som de gjorde. För här tycker jag  mig höra influenser från Eater, Adverts, Social Distortion och Pistols och det är sådant som jag är uppväxt med och gillar mycket så jag klagar inte. Kanske inget nytt men det gör de i alla fall riktigt bra det de gör och jag vet inte om de har gjort något innan och har de det så måste det skickas till mig med en gång. Goa körer gör att musiken växer för varje gång jag lyssnar….7/9-2012

********

HEADONS-THREEPOINTIVE(CD)

Somewhere I read that this was a little bit tired oldmanpunk. It should suit me because I´m an old punk. I cannot agree because I think that this old men is playing really lively punkrock in the old style maybe and if that´s disturbing that they sound a little bit “old” so is it that reviewers difficulties which was writing about oldmanpunkrock as they did. Because here I can hear influences from groups like Eater, Adverts, Social Distortion and Pistols and that´s the things I have been raised up with and like a lot so I don´t complain. Maybe nothing new but they do it anyway really good the things they do and I don´t know if they have done something before but if they have they must send it to me. Good background vocals makes the music grows for every time I listens…7/9-2012