HEADON-CHANGING SHAPE(CD-HIGN NOON RECORDS HNR 017)

Headon har ett riktigt trevligt sound tycker jag. Visst ligger det i garagefåran men det är ett väldigt kompakt sound som de spelar. Jag tänker på en gammal grupp som Godfathers faktiskt och det är väl ingen dålig jämförelse. Då förstår ni kanske att det handlar om musik som är lite punkig ibland likaväl som det låter garagerock. I Rock in my bones tycker jag nästan det låter som en blandning av X-ray Spex(saxofonen), New York Dolls och Cramps och det är en galen låt och det är väl mycket saxofonen som ger det lite galna soundet. Men i det stora hela tycker jag att Headon är en grupp som ni borde kolla in om ni gillar stökig rock…helt klart! 5/10-2015

*******

HEADON-CHANGING SHAPE(CD-HIGN NOON RECORDS HNR 017)

Headon has a really nice sound, I think. Certainly, it is in the garage mainstream but it is a very compact sound that they play. I think of an old group Godfathers in fact and it is probably no bad comparison. Then you can understand perhaps that it is about music that is a bit punky sometimes just as it sounds garage. In Rock in my bones I feel almost sounds like a mixture of X-Ray Spex (saxophone), the New York Dolls and the Cramps, and it's a crazy song and it's much the saxophone that gives it a little crazy sound. But on the whole I think Headon is a group that you should check out if you like messy rock ... clearly! 5/10-2015