HAYSEED DIXIE-FREE YOUR MIND….AND YOUR GRASS WILL FOLLOW(CD-HAYSEED DIXIE HDCDP 2017/BORDER)

Denna grupp är ju ofta en udda fågel när de spelar sin musik men det är kul och ganska befriande att lyssna på deras tolkningar av kända låtar…Ofta är det ju hårdrockslåtar som får sig en duvning men denna gång är det till exempel Buffalo Soldier som får sig en riktig duvning och ett grasscountryaktigt sound. Oliver´s army är väl en Costello-låt eller är det inte det…bra version och trallvänlig sådan är det i alla fall….Annars är det en hel del soul och r´n´b låtar som fått sig en egen version i hayseeds stil och det är kul att lyssna till dem och man kan ibland höra att det är bättre låtar än originalet…i alla fall tycker jag det. Ball of Confusion är en riktigt bra låt från början men här blir det annorlunda men riktigt bra här också. Till och med en låt som Black and white växer ju här ;-) .En omtumlande upplevelse. 7/4-2017

*******

HAYSEED DIXIE-FREE YOUR MIND….AND YOUR GRASS WILL FOLLOW(CD-HAYSEED DIXIE HDCDP 2017/BORDER)

This group's often an odd bird when they play their music, but it's fun and quite liberating to listen to their interpretations of famous songs ... Often it is the hard rock songs as gets a change but this time it is for example the Buffalo Soldier who receive in a real change and grass country like sound. Oliver's army is well a Costello song or it's not there ... good version and catchy such it anyway ... .Otherwise it is a lot of soul and R & B songs with their own version of Hayseeds style and it's fun to listen to them and you can sometimes hear that there are better songs than the original ... at least I think so. Ball of Confusion is a really good song from the beginning, but this is different but really good here too. Even a song like Black and white grows here ;-) .A dizzying experience. 7 /4-2017

HAYSEED DIXIE-HAIR DOWN TO MY GRASS(CD-HD-999)

Den här gruppen spelar en musik som kanske inte är så vanlig men låtarna de spelar är vanliga låtar från hårdrockens arkiv med låtar från Pink Floyd, Bon Jovi, Europé, Def Leppard etc….Med instrument som fiol, gitarr, akustisk bas, banjo och mandolin så blir det denna typ av ”metal” Någon slags countryaktig version av metal som de gör riktigt bra och jag tycker det är kul att höra Eye of the Tiger, the final Countdown och Don´t fear the reaper i de här versionerna för många har man hört i uttjatade versioner nu och här blir det något helt nytt. Sedan vilken publik de skall vända sig till vet jag inte men det blir ju lite grand som Hellsongs som gör loungemusik av hårdrock så kan man lika gärna göra country på detta vis. Det svänger otroligt mycket i alla fall. 5/1-2015

*******

HAYSEED DIXIE-HAIR DOWN TO MY GRASS(CD-HD-999)

This group plays a music that might not be so ordinary but the songs they play are common songs from hard rock archive of songs from Pink Floyd, Bon Jovi, Europe, Def Leppard, etc ... .With instruments like violin, guitar, acoustic bass, banjo and mandolin so it becomes this kind of "metal" Any kind of country-like version of the metal as they do really well and I think it's fun to hear Eye of the Tiger, the Final Countdown and Don't Fear The Reaper of these versions of many have you heard of hackneyed versions now and this will be something completely new. Since the audience they must turn to I do not know but there will be of course a bit like Hellsongs that makes lounge music of hard rock so you might as well make the country in this way. It swings incredibly much anyway. 5/1-2015