HATE SECONDS-HATE SECONDS(PAUL PASTRELLI RECORDS)

37 låtar på samma skiva och i skivan står det No fucking Thanks-we hate all..Skivan är inspelad 2008 och utgiven 2010. Här går det riktigt fort men det hade ni säkert redan förstått. Börjar helt galet med någon snabb technoliknande sak och jag blev lite orolig där. Men visst är det någon typ av grindliknande musik men kanske inte riktigt ändå för det känns som om det har tagits en hel del från punkrock och vanlig hardcore också för det går inte vansinnesfort som det brukar göra i grindcore. Här hinner man med i många av låtarna att sjunga med och det känns ju riktigt bra! Men visst finns det mycket av grindcore i deras musik ibland och alla får sitt lystmäte här. I alla fall alla som gillar snabb och tuff musik. Deras version av Pink Floyds The Wall är annorlunda.  6/5-2015

******

HATE SECONDS-HATE SECONDS(PAUL PASTRELLI RECORDS)

37 songs on the same disc, and the disc it says No fucking Thanks-we hate all..They recorded in 2008 and published in 2010. Here it goes really fast but you had probably already understand. Starting crazy with no quick techno-like thing and I was a little worried there. But is there any kind of grindsimilar music but maybe not quite yet for it feels as if there has been a lot of punk rock and hardcore common also it is not madness quickly as it usually does in grindcore. Here you have time for many of the songs to sing along with and it feels really good! But certainly there are a lot of grindcore in their music sometimes, and everyone gets their fill here. In any case, anyone who likes fast and tough music. Their version of Pink Floyds The Wall is different. 6/5-2015

HATE SECONDS-SMOKER(CD)

Här är det bara 31 låtar och det känns ju lite på en CD ;_-) Här fortsätter samma snabba stil och de fortsätter att inte tacka någon. Jag vet inte om de är så tuffa men det jag vet är att i alla fall musiken är väldigt tuff och den går snabbt som bara den och Hate Seconds är verkligen ett band som låter sin egen ilska gå ut över deras musik och får säkert ut en hel del frustration här. Det finns inslag av både death metal och hardcore i deras grindcore och helt klart är gruppen intressant men över 30 låtar blir till och med för mycket för en van lyssnare som mig. 6/5-2015

******

HATE SECONDS-SMOKER(CD)

Here it is only 31 songs and it feels a bit on a CD; _-) It continues the fast style and they continue to not thank someone. I do not know if they are as tough but what I do know is that in all cases the music is very tough and it goes quickly as crazy and Hate Seconds is really a band who makes his own anger go out of their music and get safely out a lot of frustration here. There are elements of both death metal and hardcore in their grindcore and clearly the group is interesting but over 30 songs will be even too much for a listener like me which often listens to tough music. 6/5-2015