HATEPINKS-PLASTIC BAG AMBITIONS(CD-TKO RECORDS TKO ROUND 146) 13 låtar på 16 minuter , det är fräckt som fan. Dessa fransmän får punken att låta farlig igen och man tänker mycket på gammal punkrock a´la 77. Här är det inte band som Rancid, Bad religion osv som har varit influenserna utan mer band som Damned, Eddie and The Hot Rods och Boys. Lyssna bara på det lysande körandet på Fashion is crime. En bland de bättre franska grupperna på länge och Hatepinks känns som en grupp som jag gärna skulle bevittna en konsert med för jag kan tänka mig att det är fullt ös när de spelar.(ÅTTA) 6/7-05

HATEPINKS-PLASTIC BAG AMBITIONS(CD-TKO RECORDS TKO ROUND 146) 13 songs in 16 minutes, that´s cool as hell. These Frenchmen makes the punk sounds dangerous again and you think a lot of punkorck from 77. Here it´s not bands like Rancid, Bad religion which is the influences , its more bands like Damned, Eddie and The Hot Rods and Boys. Listen only on the brilliant chorusing on Fashion is crime. Among the better French groups for a long time band and Hatepinks is a group which I really wants to see a concert with because I can imagine that it´s really hot when they plays.(EIGHT) 6/7-05