HARRINGTON SAINTS-THE SINGLES COLLECTION(CD-STEP 1 MUSIC STEPDPKCD 191)

En grupp jag aldrig hört men de har samlat lite splitsinglar, singlar och lite annat smått och gott. Covers av grupper som Aneglic Upstarts och Blitz och då förstår man ju ganska fort att detta måste handla om bra och trevlig musik…eller hur? Streetpunk som är väldigt bra är det första jag tänker och framförallt har de sett till att ha ett mycket kraftfullt sound och det låter massiv och tungt i alla melodierna. Vad skivan gör mig för mig hoppas jag att den gör för andra också…väldigt intresserad på deras ”riktiga” skivor för om singlarna är så pass bra som det är här så måste väl fullängdarna vara pärlor.. Jag förundras aldrig eller alltid av hur mycket grupper det finns i punkvärlden trots att jag har så mycket skivor så kommer det aldrig på långa vägar bli komplett men Harrington Saints skivor samlar jag gärna på. 25/6-2014

********

HARRINGTON SAINTS-THE SINGLES COLLECTION(CD-STEP 1 MUSIC STEPDPKCD 191)

A group I never heard but have gathered some split singles, singles and some other odds and ends. Covers of groups like Angelic Upstarts and Blitz and then you will appreciate the quite quickly that this must be about good and nice music ... right? Street Punk that is very good is the first thing I think, and above all, they made sure to have a very powerful sound and it sounds massive and heavy in all the melodies. What the disc do me for me, I hope it does for others too ... very interested in their "real" disks if the singles are so good as it is here, it must be really good on the fullengthalbums. .. I marvel never or always of how much groups there are in the punk world, even though I have so many records so it will never nowhere to be complete but Harrington Saints discs I really want to collect. 25/6-2014