HARNESSING THE SUN-SUN SIGNS(CD)

Har egentligen ingen aning vad det kan vara för musik för namnet ger mig inget och omslaget skulle kunna vara vad som helst med den flygande fågeln på. Jag fick lite tankar på en grupp som Hagar the Womb när jag såg namnet och det är väl inte så de låter precis. Men punkrock är det på något sätt i alla fall. Ganska lugn och städad sådan men någonstans känner jag en anarchopunknerv men det kanske inte är musiken utan hela konceptet. Tänker på en konsert jag var på en gång i London med grupperna The Price och Blyth Power och det var min känsla när jag hörde detta att det nästan är som en blandning av detta. Ganska naket ljud på något sätt och mycket melodier och lite rockigt på samma gång som det finns mycket attityd. Lite 70-talsmetal finns här i bakgrunden också förresten. 24/10-2014

******

HARNESSING THE SUN-SUN SIGNS(CD)

Have really no idea what it could be for music for the name gives me nothing and the cover could be anything with the flying bird on. I had some thoughts on a group like Hagar the Womb when I saw the name and it's not that they sound like. But punk rock is it somehow anyway. Fairly quiet and tidy such but somewhere I feel a anarchopunknerve but maybe not the music but the whole concept. Going to a concert I was at one time in London with the groups The Price and Blyth Power, and it was my feeling when I heard this that it's almost like a mix of that. Pretty naked sound in any way and very little melodies and rocking at the same time as there are a lot of attitude. A little 70's metal is in the background here too by the way.24/10-2014