HARLLEQUIN-HELLAKIN RIDERS(CD-CORRESTE MUSIC)

Den här gruppen kommer från Brasilien och det brukar ju vara bra när det handlar om hård rock…tänk bara på Sepultura och Soulfly. Det kanske inte är riktigt samma typ av musik som dessa två grupper eller rättare sagt inte samma typ av sångare i alla fall inte När Mario sjunger med sin ljusa röst …jag gillar ju mer när det är en tuffare sångare och då helst till den här typen metal som jag tycker skall ha en sångare som in falsettsjunger utan här skall det typ growlas eller sjungas ”på riktigt”. Musiken är tuff och hård och den räddar upp hela anrättningen riktigt bra. 28/9-2012

******

HARLLEQUIN-HELLAKIN RIDERS(CD-CORRESTE MUSIC)

This group comes from Brazil and it´s often good when it´s about hard rock….think of bands like Sepultura and Soulfly. It´s maybe not the same type of music as these two groups or I shall maybe say that it´s not the same type of singer anyway not when Mario sings with his thin voice…I like more when it´s a tougher vocals and to this type of metal so should they have a growlsinger or a singer which sounds like he sings “real” and not do the falsetto. The music is tough and it saves the whole thing really good. 28/9-2012