HARD SKIN-SAME MEAT DIFFERENT GRAVY(CD-HOUSEHOLD NAME HAUS 073) Måste vara den första oiskivan på bolaget.  Ni som saknar Cockney Rejects kommer att få en nytändning här. För där Cockney misslyckades lite med sin comeback lyckas Hard Skin låta mer Cockney än vad de gjorde. Snygga körer eller i alla fall tuffa körer är vad vi får oss till livs och det känns riktigt trevligt att lyssna till den här gruppen. Man blir glad av deras musik också och det är ju ingen nackdel när det gäller punkrock att bli glad. Kolla in detta om ni vill ha ganska traditionell oimusik och saknar en del av det gamla gardet.(ÅTTA) 3/1-05

HARD SKIN-SAME MEAT DIFFERENT GRAVY(CD-HOUSEHOLD NAME HAUS 073) Must be the first oirecord on the label. You who miss Cockney Rejects will get a little bit of newfire here. Because there Cockney not managed with their comeback Hard Skin succeed to sound more than Cockney than theirselves did. Nice choirs and anyway tough choirs is what we get and it´s really nice to listen to this group. You get happy of their music and that´s nothing bad when it´s about punkrock to be happy. Please check this out if you want traditional oimusic and you miss some of the old groups.(EIGHT) 3/1-05