HANSON BROTHERS-IT´S A LIVING(CD-WRONG RECORDS 36/BORDER) Puck rock kallas ju deras stil lite skämtsamt. 27 låtar med titlar som Four heads one brain, NO more headcheese och The hockey song…..Detta är ju en liveskiva men man hör inte publiken nämnvärt och det är riktigt bra ljud tycker jag. Det är ett jävla tempo i deras musik och det ligger absolut inte långt ifrån vad Ramones pysslar med även om de absolut inte är en ripoff av Ramones för så likt är det inte. Visst finns det andra skivor med gruppen ni kanske borde investera i först innan ni lägger era pengar på denna skiva. Men har ni allt är detta tvunget att införskaffa…trots allt är det bra.(SJU) 24/10-08

HANSON BROTHERS-IT´S A LIVING(CD-WRONG RECORDS 36/BORDER) Puck rock is this called when we joking. 27 songs with titles like Four heads one brain, NO more headcheese and The hockey song….This is a liverecord when you don´t hear the audience so much and it´s really good sound quality I think. It´s a fucking tempo in their music and it´s absolutely not so far away from what Ramones is doing even if they´re not a ripoff of Ramones because so similar isn’t it. Sure there is other records with the group which you should invest in before you put your money on this record. But do you have everything with the group you must invest in this one…because it´s good.(SEVEN) 24/10-08