HANSARD, GLEN-THIS WILD WILLING(CD-ANTI RECORDS 7661-2/PLAYGROUND)

 

Lugn musik är detta I alla fall. Lite pompöst ibland och kanske inte riktigt vad jag hade hoppats på. Hade hoppas på lite mer folkmusikaktig musik men nu efter hand när jag lyssnat några gånger kanske jag ändrar mig för jag tycker mig höra både Nick Cave och Tom Waits i hans musik och då blir det lite mer kul….Lutar man sig tillbaka och bara lyssna på musiken så är den ganska behaglig faktiskt och det är nog så man ska lyssna på denna skivan. Men ibland blir man översköljd av en massa ljud som i slutet av Fool´s game och då vaknar man till igen. Men visst som underhållning en stund är det helt OK och jag tror som sagt…eller det sade jag väl inte men gillar ni indiemusik så tror jag kanske att Glen kan passa er. 20/5-2019


******

HANSARD, GLEN-THIS WILD WILLING(CD-ANTI RECORDS 7661-2/PLAYGROUND)

Quiet music is this anyway. A little pompous at times and maybe not quite what I had hoped for. Had hoped for a bit more folkstyled music but now after a while I listened a few times maybe I change my mind because I think I hear both Nick Cave and Tom Waits in his music and then it becomes a bit more fun ... .Lean yourself back and just listen on the music it is quite pleasant actually and it is enough to listen to this disc. But sometimes you are overwhelmed by a lot of sounds like the end of Fool's game and then you wake up again. But certainly as entertainment for a while it is quite OK and I think as said ... or I did not say that but I think that you who loves indie music will also like this I think. 20/5-2019

HANSARD, GLEN-BETWEEN TWO SHORES(CD-ANTO 7556-2/PLAYGROUND)

 

Den här killen var tydligen med i filmen Commitments. Står som singer/songwriter och jag vet inte riktigt var jag ska placera honom. Men blåset gör att jag faktiskt kommer att tänka lite på Commitments-soundtracket och Mustang Sally i Roll on Slow faktiskt men det kanske är påverkan från sådant jag läst. Välspelat såklart måste jag säga och helt klart musik som berör trots att det inte är punk eller något sådant men det är något i hans musik som tilltalar mig. Men egentligen är det väl inte min typ av musik men jag tycker att Glen har en känsla för det han gör och det uppskattar jag mycket så varför inte låna ett öra eller två till denna ganska lugna musik med rätt uppiggande blås. 26/2-2018


******

HANSARD, GLEN-BETWEEN TWO SHORES(CD-ANTO 7556-2/PLAYGROUND)

This guy was apparently included in the movie Commitments. He´s described as a singer/songwriter and I do not really know where to place him. But the horns makes me actually think of the Commitments soundtrack and Mustang Sally in Roll on Slow, but it may be influenced by what I read. Well played, of course, I must say and definitely music that touches even though it's not punk or something like that, but it's something in his music that appeals to me. But actually, it's not my kind of music, but I think Glen has a feeling for what he's doing and I appreciate it so why not borrow one ear or two for this pretty quiet music with the horns which lively this up. 26/2-2018