HANGED UP-CONSTELLATION CST 016/BORDER) Vad är detta sa Jalle innan han gav mig denna. Jag vet inte för på omslaget står det inget som kan säga vad det är svarade jag. Det vet jag nu vad det är för något. Instrumental musik som har spår både från svensk folkmusik och från tidiga industrimusik. Alltså ganska jobbig musik(FYRA) 22/5-01 HANGED UP-CONSTELLATION CST 016/BORDER) What is this said Jalle on Border when he have me this record. I don´t know because on the cover it doesn´t stand anything which can helps us to know what kind of music this is, I answered. I can tell now, instrumental music with both sweidsh folkmusic and early industrymusic influences, really boring music(FOUR) 22/5-01