HAMMARLUND, JAN-UNCOVERED MALVINA REYONOLDS(CD-SKÖRDEMÅNE RECORDS SCD09)

Som jag förstår det så har Jan länge gillat denna kvinna och hennes låtar. Nu har han sjungit in hennes låtar på skiva och för första gången får vi höra Jan på engelska. Som bonuslåtar finns där tre låtar med Malvina själv från 69, 65 och 75).  Detta är inte punk men textmässigt tycker jag det finns en hel del beröringspunkter med punken. Ilskan över orättvisor etc. Jan låter bra på engelska även om jag föredrar honom på svenska så har han säkert en chans att få lite mer lyssnare med sin singer/songwriterstil och jag vet inte om han gjort Malvinas låtar rättvisa men det tror jag absolut att han har gjort. Kul att lyssna på är det i alla fall och det känns att han verkligen älskar originalen. Kul också att höra den riktiga sångerskan och hur hon lät…. 14/8-2014

******

HAMMARLUND, JAN-UNCOVERED MALVINA REYONOLDS(CD-SKÖRDEMÅNE RECORDS SCD09)

As I understand it then, Jan has long liked this woman and her songs. Now, he has sung in her songs on disc and for the first time we hear Jan in English. As bonus tracks there are three songs by Malvina herself from 69, 65 and 75). This is not punk but lyrically I think there's a lot in common with punk. Anger over injustice, etc. Jan sounds good in English although I prefer him in Swedish, he has certainly a chance to get some more listeners with his singer / songwriter style and I do not know if he made ​​Malvinas songs justice but I believe absolutely that he have done. Glad to hear it anyway, and it seems that he really loves originals. Glad also to hear the real singer and how she sounded. ... 14/8-2014

HAMMARLUND, JAN-LÖST FOLK(CD-SKÖRDEMÅNE RECORDS SCD 08)

I 30 år har han tydligen tänkt på att göra denna skiva…en folkmusikskiva. De flesta av låtarna är gjorda av okända folk men det finns lite av Carl Jonas Love Almqvist, Bo Granhammar och Nils Nilsson här. Jan Hammarlund har ju en röst som passar väldigt bra till detta och det är kanske inte något vi sätter på när vi har fest hemma. Kanske mer när mor och farföräldrar hälsar på kanske men jag tycker att han gör detta riktigt bra. Skulle kanske önskat att han hade gjort det i lite mer moderna tappningar än att vara trogen originalet(som jag tror att han är). Så lite mer fart hade inte skadat men Jan har äntligen gjort det han önskat sedan länge och bara det är stort. 26/8-2013

******

HAMMARLUND, JAN-LÖST FOLK(CD-SKÖRDEMÅNE RECORDS SCD 08)

For 30 years, he apparently thought of making this record ... a folk album. Most of the songs are made by unknown people but there is a bit of Carl Jonas Love Almqvist, Bo Granhammar and Nils Nilsson here. Jan Hammlund got a voice that is well suited to this, and that's not something we put on when we have a party at home. Maybe more when grandparents greet perhaps, but I think he does this really well. Would perhaps wished he had done it in a little more modern vintages than to be faithful to the original (which I think he is). So a little more speed would not hurt but Jan has finally done what he wished for some time and that in itself is great. 26/8-2013

HAMMARLUND, JAN-RÖDA LINJEN(CD-SKÖRDEMÅNE RECORDS SCD 07/BORDER)

Många kanske höjer ett och annat ögonbryn när de läser att denne man skulle vara med i Skrutt , en man som har gjort Jag vill Leva i Europa som Arja gjorde känd. Men om man vill ha politisk musik i samma anda som Dan Berglund så är detta det enda riktiga just nu. Här sjunger han om nazismen, SEKO, Fadime Sahindal, Franz Schubert osv. Ni förstår att han sjunger om saker som är känsliga så man kan undra om han aldrig är rädd för att någon skall bli förbannad på honom. Nu kanske det inte är den typen av låtar som kommer att spelas varje dag i radion precis för det är radion alldeles för känslig för. Musikaliskt är det riktigt lugn vismusik och Jan Hammarlund har en annorlunda röst men som politisk författare är det inte många som slår honom. 17/1-07

*******

HAMMARLUND, JAN-RÖDA LINJEN(CD-SKÖRDEMÅNE RECORDS SCD 07/BORDER)

Many people maybe raises one or two eyebrows when they read that this man will be in Skrutt, a man who have done Jag vill leva i Europa which was done famous by Arja later. But if you want some political music in the same spirit as Dan Berglund so is this the only real thing right now. Here he sings about nazism, SEKO, Fadime Sahindal, Franz Schubert and so on. You can understand that he sings about things which is really sensitive and you can wonder if he´s never afraid that people will be angry on him. Now it's maybe not that type of songs which is being played on radio because they´re too scared for that. Musically it's really calm singer/songwriter music and Jan Hammarlund have a different voice but as a political writer isn´t it so many who hits him on his fingers. 17/1-07