HALTEFANDEN-GLUBSK(MINI.CD)

Att få ett ex av denna skiva som bara kom ut i 50 exemplar känns stort. De sjunger på danska och bara raden ”Slattenpatten letter på hatten” är en underbar rad som de har i Djaevelens Vuggevise. Att beskriva deras musik känns ganska svårt faktiskt. För de sjunger ju som sagt på danska, spelar en blandning av metal och får in en del hardcore också i musiken då och då. Det är en ganska kul skiva tycker jag men jag ser nog framemot nästa skiva som säkert kommer med ett ännu bättre sound och då hoppas jag att de har gått mer åt hardcorehållet och lämnar metallen åt sidan. Fyra låtar är det i alla fall och det är ju som ni vet lite för att få en helhetsbild! 24/9-2015

******

HALTEFANDEN-GLUBSK(MINI.CD)

To obtain a copy of this album that just came out in 50 copies feels great. They sing in Danish and only line " Slattenpatten letter på hatten " is a wonderful line that they have in Djaevelens Vuggevise. To describe their music feels quite hard actually. For the singing, as I said in Danish, playing a mix of metal and get into some hardcore also of the music now and then. It's a pretty good album, I think, but I see enough forward to the next album that will surely with an even better sound and then I hope that they have gone more towards the hardcore direction, leaving the metal to the side. Four songs are there anyway and it's like you know a little bit to get an overall picture! 24/9-2015