HALF MAN-RED HERRING(CD BEARD OF STARS RECORDS BOSCD23/BORDER) En svensk grupp på ett italienskt bolag, det bådar väl inte gott eller. Half Man spelar en typ av stonerrrock(alla dessa etiketter men det är lättare att hålla reda på musiken då!) som vi kanske ha hört förr. Men här känns mer inspirerat av 60-tal än av hårdrocksgrupper som en hel del andra är. Jag skulle kunna tänka mig detta på Woodstock och riktigt flumma loss till detta. Sångaren Janne Bengtsson låter precis som han skall och Half man kan nog bli riktigt bra med rätt assistans, nu känns det som om man behöver fila på sin stil lite för att få sälja mer(SEX) 19/4-02

HALF MAN-RED HERRING(CD BEARD OF STARS RECORDS BOSCD23/BORDER) A swedish group on an italian label, it doesn´t sound so good or? Half Man plays a style of stonerrock(all these labels on music but it´s a lot of easier to check which music they play!) which we maybe have been heard before. It feels a little bit inspired of the 60´s than of todays heavy metalgroups which many other groups are. I can think that this band would like to play on Woodstock and really dance away to this band. The singer Janne Bengtsson sounds as he must do and Half Man can be really good and sell more with the right assistance but it feels like they must play another styled stonerrock to get more sold(SIX) 19/4-02