HALBSTARKE JUNGS-EGAL WOHIN(CD-SUNNY BASTARDSSBCD 134)

Tysk punk är alltid bra eller rättare sagt nästan alltid bra! Halbstarke Jungs är inget undantag och jag tror att alla ni som gillar Toten Hosen men vill ha lite tuffare sound än vad de har skulle säkert uppskatta detta väldigt mycket. För deras sound är lite tuffare men ändå väldigt melodiöst och Halbstarke Jungs har en sångare som låter väldigt arg på något sätt och detta ihop med tyska texter gör att det blir riktigt starkt på något sätt. Det känns inte som om man får någon luft när man lyssnar på dem och det menar jag på ett positivt sätt för jag gillar när musiken är så pass tät så att det inte finns utrymme för andningspauser och det gör det knappt här. Vill ni ha något bra och nytt som ni aldrig hört och inte har något emot tyska texter så är Halbstarke Jungs alternativet för er! I slutet av skivan tycker jag nästa att gruppen går över till lite numetal… 13/5-2015

********

HALBSTARKE JUNGS-EGAL WOHIN(CD-SUNNY BASTARDSSBCD 134)

German punk is always good, or rather almost always good! Halbstarke Jung's is no exception and I think all of you who like Toten Hosen, but want a little tougher sound than what they would surely appreciate this very much. For their sound is a little tougher, but still very melodic and Halbstarke Jung has a singer that sounds very angry in any way, and this together with German texts makes it really strong in some way. It does not feel as if you get any air when you listen to them and I mean it in a positive way because I like when the music is so tight so that there is room for a pause in breathing and it makes it almost here. If you want something good and new that you've never heard and do not mind German lyrics so is Halbstarke Jung an option for you! In the end of the record I almost think the group sounds a little numetal. 13/5-2015

HALBSTARKE JUNGS-DISSONANT(CD--SUNNY BASTARDS SBCD087)

Här är gruppen utan självförtroende eller vad skall man tro när de kallar sig för halvstarka….7 låtar där de får hjälp av de på två av dem från medlemmar från Gumbles och Toxpack. Det är tuffa tag när den här gruppen sätter igång sin punkrock. De har några låtar där de drar ner på tempo lite i låtarna och det ger egentligen musiken ännu mer styrka ibland och vill man ha fram något riktigt viktigt i texten så är det bra att ta det just där. Det är kanske så gruppen tänkte när de lugnade ner tempot i just dessa låtar. Jag uppskattar verkligen att de är så arga och det är kul när punk låter så pass bra trots att det är bra tempo och ganska mycket ”oväsen”…. Fräck grupp som jag gärna skulle höra mer av…  12/8-2014

********

HALBSTARKE JUNGS-DISSONANT(CD--SUNNY BASTARDS SBCD087)

Here is the group without self-confidence, or what are we to think when they call themselves half strong ... .7 songs where they get the help of the two of them from members of Gumbles and Toxpack. It's tough when this group starts its punk rock. They have a few songs where they cut down on the tempo a bit in the songs and it really gives the music even more strength and sometimes, you want until something really important in the text so it is good to take it right there. It is perhaps as group thinking when they calmed down the tempo of these songs. I really appreciate that they are so angry and it's good when punk sounds so good even though it is well paced and quite a lot of "noise". ... Cool group that I would be happy to hear more of ... 12/8-2014