HAERDSMAELTA-ALL ALONE IN THE DANGER ZONE(LP-UNIT 4 RECORDS U4R 001)

 

Den här skivan kom som ett brev på posten ;-)  Det är alltid kul med nya grupper och Haersmaelta ä ren ny grupp vad jag vet….Riktigt bra punkrock i samma anda som Sator/All Steel Coaches fast lite tuffare på något sätt. Jag tänker också lite grand på en annan svensk grupp som heter Germ Bomb. Men låt er inte luras av dessa namndroppningar och lyssna på dem själva för att få en bra uppfattning. Det vi kan komma överens om är att det är snabb punkig musik och de har kanske lite influenser från metal, hardcore och liknande men det är punken som är grunden. Ni som brukar läsa mina recensioner vet att jag tränar till vinylskivor och dess musik och denna skiva ä ren ypperlig skiva att svettas lite extra till. Men trots all namn jag gav er så tycker jag faktiskt att Haerdsmaelta har en ganska egen tuff stil men gillar ni några av banden jag nämnde så är det hög tid att kolla in detta band….skynda er också för det är bara 300 ex pressade av skivan! 19/8-2021


********

HAERDSMAELTA-ALL ALONE IN THE DANGER ZONE(LP-UNIT 4 RECORDS U4R 001)

This record came as a letter in the mail ;-) It's always fun with new groups and Haersmaelta is a new group as far as I know… .Really good punk rock in the same spirit as Sator / All Steel Coaches but a little tougher somehow. I'm also thinking a little bit about another Swedish group called Germ Bomb. But do not be fooled by these name drops and listen to them yourself to get a good idea. What we can agree on is that it is fast punk music and they may have some influences from metal, hardcore and the like, but it is punk that is the basis. You who usually read my reviews know that I train for vinyl records and their music and this record is an excellent record to sweat a little extra for. But despite all the names I gave you, I actually think that Haerdsmaelta has a pretty own tough style, but if you like some of the bands I mentioned, it's high time to check out this band…. Hurry up too because there are only 300 copies pressed by the record! 19/8-2021