CARL-EINAR HÄCKNER-HUGO VON GLESENS VARIETÉ(CD-SILENCE RECORDS SRSCD 4761) Först och främst skall det sägas att Carl-Einar Häckner inte kan sjunga. Men det kan ju inte Håkan Hellström heller så det är kanske orättvist att säga att inte Häckner kan sjunga. Jag gillar faktiskt denna skiva mycket och det beror ju på att man gillar Sundström och de andra och de kan väl inte heller sjunga egentligen, inte på det traditionella sättet, jag menar på det sättet som folk anser att man skall sjunga. Ni förstår alltså att detta ligger i samma fåra som exempelvis Cornelis och andra vissångare. Detta cirkustema som följer under hela skivan är absolut inte störande utan istället ganska roande(SJU) 24/2-02 CARL-EINAR HÄCKNER-HUGO VON GLESENS VARIETÉ(CD-SILENCE RECORDS SRSCD 4761) First I must say that Carl-Einar Häckner not can sing. But it can´t Håkan Hellström either but it´s really unfair tp say that Häckner cannot sing. I really like this record and it depends on that Sundström and other artists like him and the other cannot sing either, not in the traditional way that poeple think you "should" sing. You understand now that they is in the same style as Cornelis Vreeswijk and other folksingers. The cirkus thing which is on the whole  record is really amusing too(SEVEN)24/2-02