GUTTERCATS-ETERNAL LIFE(CD-WISHING WELL RDS WISH006)

Denna franska grupp har jag två skivor med innan och nu kommer en ny skiva som är inspelad i oktober 2020 och äntligen finns den i mitt hem. En lugn inledning i Wild Animal och jag tänker lite på Saints efter attde spelat in sina punkskivor och gick mer till en mer akustisk rock. Guts Guttercats röst påminner mig om sångaren i Saints tillsammans med Lou Reed på något sätt. Det ä ren komplimang såklart…Det är lite roligt att det finns en akustisk version av Wild Animal också för jag tycker att inledningslåten är rätt akustisk. Jag gillar deras musik som är ganska lugn men så skönt suggestive på något sätt och Guts röst växer för min del för varje låt. Jag vet egentligen inte vilken genre jag ska stoppa de i och det kanske är bra…för deras del men inte för min del 😉. Men visst ni som gillar senare Saints, Johnny Thunders etc tror jag kommer att upskatta denna grupp också.  26/5-2021

*******

GUTTERCATS-ETERNAL LIFE(CD-WISHING WELL RDS WISH006)

This French group I have two records with before and now comes a new record that is recorded in October 2020 and finally it is in my home. A quiet introduction to Wild Animal and I think a bit about Saints after recording their punk records and going more to a more acoustic rock. Guts Guttercat's voice reminds me of singer in Saints with Lou Reed in some way. It's a pure compliment of course… It's a bit funny that there is an acoustic version of Wild Animal as well because I think the introductory song is quite acoustic. I like their music which is quite calm but so nicely suggestive in some way and Guts voice grows for me for each song. I do not really know what genre I should put them in and it may be good… for them but not for me 😉. But surely you who like later Saints, Johnny Thunders etc I think will appreciate this group as well. 26/5-2021

GUTTERCATS-FOLLOW YOUR INSTINCT(CD-POPBALLOON BIG BANG 43)

Denna franska grupp har jag ju hört en skiva med innan så jag såg faktiskt framemot denna. Klassisk garage rock n roll punk i den andan jag vill att garagepunkrock ska vara. De sjunger på engelska och precis som förra gången tänker jag tillbaka när jag var inne i en garageperiod och att den här musiken är riktigt bra. Jag skulle nog säga att det är musik som faktiskt berör mycket men soundet är inte på något sätt argt eller liknande utan här fokuseras på melodier och ett 60-talsliknande sound fast i modern tappning. Snyggt och medryckande på ett underbart sätt faktiskt och Guttercats är ett av de bästa garagebanden just nu i alla fall. 31/1-2018

*******

GUTTERCATS-FOLLOW YOUR INSTINCT(CD-POPBALLOON BIG BANG 43)

This French group I have heard a record with before, so I actually saw foreward to this. Classic garage rock n roll punk in the spirit i want garage punk rock to be. They sing in English and like last time I think back when I was in a garage period and that this music is really good. I'd probably say that there is music that actually affects a lot but the sound is not in any way angry or similar but here focuses on melodies and a 60s like sound in modern vintage. Nice and compelling in a wonderful way indeed and Guttercats is one of the best garagebands right now anyway. 31/1-2018

GUTTERCATS-BEAUTIFUL CURSE(CD-CLOSER RECORDS CLCD 125)

Jag kommer ihåg när jag köpte en hel del garagerockplattor förr och då var de ten del från detta franska bolag. Jag tror att Guttercats också kommer från Frankrike men de sjunger på engelska och har en cover av Roky Eriksson Night of the Vampire. Redan när första tonen slår an på denna garagerockaktiga musiken så känner jag att detta är något för mig för det är musik som jag verkligen gillar och det är musik med mycket tanke och mening känns det som och framförallt är det mycket känslor inblandade i musiken på ett mycket trevligt sätt. Snygga gitarrslingor som blandas med snygg sång. Jag tänker ibland på DeVille bröderna på något sätt och jag vet egentligen inte varför. Men de gjorde också saker mycket snyggt oftast och helt klart är det en poppig garageskiva med lite punkfeeling och då blir det riktigt bra. Så här kanske Johnny Thunders hade låtit idag om han hade levt. 25/3-2015

*******

GUTTERCATS-BEAUTIFUL CURSE(CD-CLOSER RECORDS CLCD 125)

I remember when I bought a lot of garage rock records before, and then they were a part from that French companies. I think Guttercats also comes from France but they sing in English and has a cover of Roky Eriksson Night of the Vampire. As soon as the first note strikes at this garage-like music, I feel that this is something for me because it's music that I really like and it's music with much thought and meaning it feels like, and above all it is a lot of emotions involved in music in a very nice way. Stylish guitar loops that are mixed with stylish singing. I sometimes think DeVille brothers in any way and I do not really know why. But they also made things very neat often and clearly it is a pop garage slice with a little punk feeling and then it will be really good. This way Johnny Thunders have sounded today if he had lived. 25/3-2015