GURD-ENCOUNTER(CD-DIE HARD PCD-58) Denna grupp kommer från Schweiz och det är väl ett ganska oprövat kort när det gäller tuff musik. Gurd har hoppat på den lite nya tuffare hårdrocksstilen och det är väl mer Pantera än vad det är Deep Purple som har gällt i deras uppväxt eller i alla fall hårdrocksuppväxt. Jag tycker om sådan här musik där gitarrerna låter som elgitarrer skall göra, på ett mycket distorterat sätt. Sångaren skriker ut sin ångest och det gillar jag också, sådan här musik skall byggas på de egna känslorna och inte på vad folk vill ha. Kolla in Gurd, för de är värda en koll(SJU) 11/2-03

GURD-ENCOUNTER(CD-DIE HARD PCD-58) This group comes from Switzerland and it´s really a country which we never hear so much from when it´s about heavy metal. Gurd have jumped on the more modern heavystyle and it´s more Pantera than it´s Deep Purple which have been the thing in their grown up or anyway their heavymetalgrownup. I like this sort of music there the guitars sounds like the elguitars should sound, in a very distorted way. The singer shouts out his anger and that I like too, because this sort of music should be built on the own feelings and not what people want to have. Check out Gurd , they´re worth a check.(SEVEN)  11/2-03