GUMBLES-GENERATION 21(CD-SUNNY BASTARDS SBCD 090)

Med fotbollskörer och tyska övertygar de oss ganska snabbt med sin musik… för jag gillar att sjunga med i låtar som har med punk att göra och jag kan tänka mig att en livespelning med denna grupp är riktigt bra. Det vimlar av melodier och gitarriff som fastnar i mitt huvud och när skivan är slut känner jag mig riktigt trött också men på ett behagligt sätt eftersom skivan har ett rätt högt tempo i sann streetpunkanda. Så om vi snackar streetpunk så förstår ni ganska snabbt att det handlar om mycket melodier och det är något som Gumbles har satsat på ganska mycket och paralleller till Toten Hosen finns här också tycker jag(och då menar jag tidiga) men det kanske beror mycket på att de sjunger på tyska….Gumbles har i alla fall satt spår i mitt liv…var så säkra…3/7-2014

*******

GUMBLES-GENERATION 21(CD-SUNNY BASTARDS SBCD 090)

With football choirs and German convinces us pretty quickly with their music ... because I like to sing along to songs that have been with punk to do and I can imagine that a live gig with this group is really good. It abounds with melodies and guitar riffs that stick in my head and when the album is out, I feel really tired too but in a pleasant way because the disc has a rather high pace in true street punk spirit. So if we're talking street punk and you will understand pretty quickly that this is very melodies and it's something that Gumbles has invested quite a lot and parallels to Toten Hosen are here too, I think (and I mean early) but it might depend a lot on they sing in German .... Gumbles have at least had an impact on my life ... was so confident ... 3/7-2014