GUANA BATZ-HELD DOWN TO VINYL….AT LAST(CD-CHERRY RED CDM PSYCHO 63) Guana Batz lyckas prestera en riktigt traditionell rockabillylåt i inledningslåten Down on the Line. Jag tänker mycket på Stray Cats där och den är faktiskt ganska fräck. En i gruppen ser ut som David Bathra på framsidan och det är också ganska fräckt tycker jag. Annars är väl inte detta min typ av rock n roll precis för jag tycker nästan det blir för traditionellt på något sätt och jag skulle nog vilja ha in lite mer punk i musiken. Men visst Guana Batz är ett av de bättre psychobilly/rockabilly-banden i alla fall.(SEX) 8/10-07

GUANA BATZ-HELD DOWN TO VINYL….AT LAST(CD-CHERRY RED CDM PSYCHO 63) Guana Batz manages to do a really traditional rockabillysong in the introsong Down on the Line. I think a lot on Stray Cats there and that´s really cool. One in the group looks like David Bathra and that is also cool I think.  Otherwise this isn´t my type of rock n roll because this is too traditional in some way and I would have some more punk into the music. But sure Guana Batz is one of the better psychobilly/rockabillyband anyway.(SIX) 8/10-07

GUANA BATZ-GET AROUND(CD-CHERRY RED CDM PSYCHO 56) Ännu mer psychobilly och det kanske inte är helt fel. Guana Batz var ett av de bättre banden i denna stil. Trummorna smattrar på som bara den och det är ändå ganska njutbart att lyssna till eller också så är jag på humör för denna typ av musik. För jag tycker det svänger ganska bra faktiskt och helt klart ett av de bättre banden i genren som sagt. Jag känner nästan hur brylcremen breder ut sig i mitt hår och det är kanske inte rätt musik för mig….(SEX) 26/3-07

GUANA BATZ-GET AROUND(CD-CHERRY RED CDM PSYCHO 56) Even more psychobilly and that´s maybe not wrong. Guana Batz was among one of the better bands in this style. The drums smatteres as hell and then it is really enjoyable to listen to this or maybe am I in the right modd for this sort of music. Because I think this is swinging on really good actually and they are among the better bands in this style. I almost feel how the grease in  my hair is growing and that´s maybe not the right music for me anyway…(SIX) 26/3-07
GUANA BATZ-THE VERY BEST OF(CD ANAGRAM PSYCHO 24) Guana Batz hade jag bara hört talas om och visste ungefär vad det var för musik. Psychobilly och det är precis vad det är. Där Meteors ligger närmare punken där är Guana Batz närmare 50-talsrocken. Ibland låter sångaren som sångaren i B 52`s och ibland lite Crampsinfluenser. Så det är faktiskt ganska fräck musik(SEX) 20/12-01 GUANA BATZ-THE VERY BEST OF(CD ANAGRAM PSYCHO 24) Guana Batz have I only been told about and I thought it was psychobillymusic and it´s precisly what it was. Where Meteors is closer to punkrock there is Guana Batz closer to the 50´s rock. Sometimes the singer sounds like the singer in B 52´s and sometimes it sounds a little like Cramps. So it´s really fresh music sometimes(SIX) 20/12-01