GROLSCHBUSTERS-ROCK N ROLL ASSHOLE(CD)

 

Holländare med riktigt mycket energi är vad vi får när vi lyssnar till denna grupp. Skivan är tydligen en reissue av 2005 års upplaga med nytt omslag men det är ju ändå musiken som är det viktiga. De sjunger på engelska och är nästan som ett Floggin Molly på syra eller liknande för de spelar en väldigt snabb musik fast med ett lite folkpunksound i bakgrunden och då förstår ni att det är en massa melodier såklart och det är svårt att sitta still till den här musiken och det är man väl tvungen till just nu. En livekonsert med gruppen borde vara en väldigt svettig upplevelse och jag kan tänka mig att det är riktigt kul att se dem live. Alla låtar är alla potentiella små punkhits och jag sätter på skivan igen! 13/1-2016


********

GROLSCHBUSTERS-ROCK N ROLL ASSHOLE(CD)

Dutchmen with really a lot of energy is what we get when we listen to this group. The album is apparently a reissue of the 2005 edition with new cover but it's still the music that's important. They sings in English and is almost like a Floggin Molly on acid or like and they are playing a very fast music with a little folk punk sound in the background, and then you will understand that there are a lot of melodies, of course, and it's hard to sit still to this music and it is one well had to right now. A live concert by the group should be a very sweaty experience and I can imagine that it's really fun to see them. All songs are all potential small punk hits and I put on the record again! 13/1-2016

GROLSCHBUSTERS-MAKE MY DAY(CD)

 

Denna skivan kom ut 2011 och dessa holländare gör mig så glad så fort deras music kommer på. Konstigt att de inte har ett större namn ute i världen för jag tycker att de väl kan ”tävla” mot band som Dropkick, Flogging Molly etc om man säger så. Nu tävlar vi ju inte i punkmusik utan vi tycker om musik. Det gör jag verkligen med denna snabbspelande grupp och jag tycker att deras musik verkligen berör mig. Mycket melodier trots att det går fort och dragspelet som ligger där och ”låter” hela tiden ger musiken en ganska egen touch i allt sitt ös. Jag tror och hoppas att mer folk kommer att uppmärksamma denna grupp nu för det är de verkligen värda. Glad är vad man blir av det och det är verkligen punkrock som gör skäl för namnet och utstrålar en massa glädje. 13/1-2016


********

GROLSCHBUSTERS-MAKE MY DAY(CD)

This album came out in 2011 and the Dutchmen makes me so happy whenever their music comes on. Strange that they don´t have a bigger name in the world because I think they may well "compete" against bands like Dropkick, Flogging Molly, etc. if you say so. Now we do not compete in the punk music but we like music. I really do with this fastplaying group and I think their music really touches me. Very much melodies even though it is fast and the accordion located there and "sounds" constantly gives the music a quite own touch in all their fast style. I believe and hope that more people will pay attention to this group, because it's really worth it. Happy is what one gets out of it and it's really punk rock that makes up to its name and exudes a lot of joy. 13/1-2016