GRINNED-GRIN AND BEAR IT(CD-BIZARRE LEPROUS PRODUCTION BLP 126)

De kallar sin musik Grinned n roll och det är kanske en bra beskrivning. Det är faktiskt en riktigt bra beskrivning på deras musik i alla fall i titellåten där det blandas riktigt hårda tongångar med lite rock n roll toner faktiskt och inte alls så snabbt som jag trodde hela skivan skulle vara. När väl skivan sätter igång går det fort och de har en sångare som låter precis som han ”ska” när det gäller sådan här grindmusik. Men jag tycker ändå att soundet tilltalar mig riktigt mycket faktiskt. Det är snabba och snärtiga låtar i sann tidig Napalm Death anda och ni som verkligen vill bli överkörda av både snabbhet och ilska skall kolla in Grinned.  För jag tycker att Grinned är mer än bara ett ännu ett grindband för de försöker ibland att blanda upp det snabba med lite rockigare toner även om det kanske inte är så ofta. 23/4-2015

*******

GRINNED-GRIN AND BEAR IT(CD-BIZARRE LEPROUS PRODUCTION BLP 126)

They call their music grinned n roll and perhaps that is a good description. It's actually a really good description of their music in all cases in the title song where it mixes really harsh noises with a little rock n roll tones fact and not nearly as fast as I thought the whole disc would be. Once the disc starts it goes fast and they have a singer who sounds like he "must" when it comes to this kind of grind music. But I still think the sound appeals to me quite a lot actually. It's fast and catchy songs in the true spirit of early Napalm Death and you who really want to get run over by both the speed and anger should check out grinned. Because I think Grinned is more than just another grindband for the sometimes try to mix it up fast with little rockier tones although perhaps not as often. 23/4-2015