GRIMFIST-GHOULS OF GRANDEUR(CD-CANDLELIGHT CANDLE 088/PLASTIC HEAD) Jag kan inte förstå hur alla norrmän kan bli så galna. De verkar ju så beskedliga och har ett roligt språk. Men det är precis som om de måste visa andra att de kan vara stygga på ett eller annat sätt. Grimfist är stygga , inte bara på namnet utan även musikaliskt för de Norges stola tradition av death/black metal vidare på ett föredömligt sätt.  Jag har säkert fel om vilken musikstil det är exakt och någon kanske kommer att klaga på men vi kan väl i alla fall enas om att det är en väldigt brutal musik Grimfist pysslar med.(SEX) 5/8-03

GRIMFIST-GHOULS OF GRANDEUR(CD-CANDLELIGHT CANDLE 088/PLASTIC HEAD) I can´t understand how all Norwegian can be this crazy. They seems to be so nice and they talk so funny. But it´s precisely as they must show other how mean they can be in some or other way. Rimfist is not nice, not on the name and not musically and there they take Norways fine tradition of death/blackmetal to new horizons in a nice way. I have surely wrong about what they play exactly and someone is surely going to complain on what I said but we cane be united and say that Grimfist plays really brutal music.(SIX) 5/8-03